Amor Fati – Nietzsche

 Amor Fati – Nietzsche
Okunuyor Amor Fati – Nietzsche

Yaşama başladığımız süreden bu yana farkında olarak veya olmayarak binlerce seçim yaptık. Bazen hayatımıza dahil ettiğimiz kişileri seçtik. Bazen dinlediğimiz müzikleri okuduğumuz kitapları mesleğimizi, okulumuzu, giydiğimiz kıyafeti seçtik. Bazen ise birini hediye ettiği bir kitabı okuduk, bir yerlerde bir müzik sesi duyduk ve dinlemeye devam ettik. Hayattaki bu seçimler her zaman bize iyi veya kötü birçok şey kattı. Bizi inşa eden şeyler seçimlerimiz oldu. Peki bunların hepsini doğru seçebildik mi? Bütün seçimler bizim elimizde miydi? Bu mümkün mü? Tabi ki de değil. O zaman bizi biz yapan, değiştirilmesi mümkün olmayan şeyler için pişmanlık duymak neden? Yaşadığımız şeyler için pişmanlık duymak yerine bizi var ettiklerini benimsemek, kabullenmek melankoliden çekip çıkarıverir bizi. İşte Amor Fati’nin anlatmak istediği budur.

Amor Fati Nedir?

Amor Fati-Nietzsche

Amor Fati-Nietzsche
kaderi olumlamak

Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin benimsemiş ve birçok kitabında bahsetmiş olduğu bu terim Türkçe’ye kader sevgisi olarak çevrilse de bahsettiği şey kadercilik değildir. Hayatı olumlamak, evetlemek anlamına gelir. Kadere boyun eğmeyi değil kaderi benimsemeyi anlatır. Kendi tabiriyle zorunlu olanı kabullenme özgürlüğüdür. Nietzsche’nin “kaderini sev çünkü aslında hayatın bu“ kiatbında geçen bu hikaye amor fatiyi özetler niteliktedir.

Friedrich Nietzsche – Kaderini Sev

Deniz kıyısında bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır.
Güneş onu yakıp kavurur.
O da Tanrıya yakarır keşke güneş olsaydım diye.
“Ol” der Tanrı. Güneş oluverir.
Fakat bulutlar gelir örter güneşi, hükmü kalmaz.
Bulut olmak ister. “Ol” der Tanrı. Bulut olur.
Rüzgâr alır götürür bulutu, rüzgârın oyuncağı olur.
Rüzgâr olmak ister bu kez. Ona da “Ol” der Tanrı.
Rüzgâr her yere egemen olur, fırtına olur, kasırga olur.
Her şey karşısında eğilir.
Tam keyfi yerindeyken koca bir kayaya rastlar.
Oradan esen buradan eser, kaya bana mısın demez!
Bildiniz, Tanrı kaya olmasına da izin verir.
Dimdik ve güçlü durmaktadır artık dünyaya karşı…
Sırtında bir acı ile uyanır.
Bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır.

Yorum Yap