Haftanın Hayvanı | Tavus Kuşu

 Haftanın Hayvanı | Tavus Kuşu
Okunuyor Haftanın Hayvanı | Tavus Kuşu

Bu hafta sizlere güzel tüyleriyle insanların dikkatini çeken tavus kuşlarından bahsedeceğim…

Tavus kuşları, oyun kuşu olarak da bilinirler. Sülüngiller familyasından Pavo cinsindeki kuşlardır. Tavus kuşlarının üç farklı türü bulunmaktadır; Mavi Tavus Kuşları, Yeşil Tavus Kuşları ve Kongo Tavus Kuşları olarak sıralayabiliriz.

  Mavi Tavus Kuşları: Hindistan’ın alt kısımlarında yaşamını sürdürürler ve Hindistan’ın ulusal kuşu olarak tanımlanırlar.

Yeşil Tavus Kuşları: nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alırlar. Myanmar’ın doğusunda bir bölgede yaşamlarını sürdürürler.

Kongo Tavus Kuşu: bu kuş Orta Asya’daki kuşlara oranla daha küçük bir boyuta sahiptir. Tropikal ormanlarda yaşamlarını sürdürürler.

Tavus kuşlarının ortalama yaşam süreleri 6 ile 10 yıl arasındadır. Bu süre 15 yıla kadar da uzayabilir. Kiloları; dişi kuşlarda 2 ile 4 kilogram, erkek kuşlarda 4 ile 6 kilogram arasındadır. Boyları ise; dişilerde 60 ile 90 cm, erkeklerde 228 cm arasındadır. Doğada bulunan her şeyi yiyebilirler ve genellikle ot ve böceklerle beslenirler. Beslenme ihtiyaçlarını yerde gerçekleştirirler ve gece olduğunda ağaca tünerler. Soğuğa karşı oldukça dayanıklı bir vücuda sahiptirler. Tavus kuşları, ihtiyaç duydukları anlarda uçabilirler. Uçma süreleri hava şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Tavus kuşlarının tüylerinin rengi çok güzeldir ama sesi ve ayakları için bunu söylemek pek doğru olmaz.

kuş

TAVUS KUŞLARININ MİTOLOJİDEKİ YERİ

Tavus kuşları, Antik Yunan’da tanrıça Hera’nın simgesi olarak bilinir. Hera tavus kuşunu hiç yanından ayırmaz ve bunun sebebi ise şu şekilde anlatılır; Hera, kocası Zeus’un İo’yla ilişkisi olduğundan şüphelenir. İo’yu Zeus’tan uzak tutmak için onun başına çok fazla gözü olan hizmetçisi Argos’u görevlendirir. Ama Zeus, İo’yu kurtarmak için Hermes’i Argos’u öldürmesi için gönderir. Hermes kutsal sopası ve kurnazlığı sayesinde Argus’un tüm gözleriyle uyumasını sağlar ve onu öldürür. Hera, kendisine her zaman bağlı kalan bu yardımcısının gözlerini alır ve tavus kuşlarının tüylerine takar ve onu yanından hiç ayırmaz.

Antik Mısır’da Güneş Tanrısı Ra’yı simgelediği, Hıristiyan inancında ise ölümü ve dirilişi temsil ettiği,  Yezidilik inancında, Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı olan Tavus Meleğinden söz edilir.

Çin mitolojisinde; tavus kuşlarının tüylerinde bulunan beş rengin, doğadaki seslerin ifadeleri olduğu ve bu renklerin temsil ettiği notaların bir melodi oluşturulduğu söylenir.

Yorum Yap