İç İletişim Ve Bilinçaltı

 İç İletişim Ve Bilinçaltı
Okunuyor İç İletişim Ve Bilinçaltı

Eiç iletişim 2n yalın haliyle kişinin kendiyle kurduğu iletişimdir. İç iletişim, kişinin duygulanması, kendisinin ve ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yapması, rüya görerek kendine mesajlar çıkarması, çeşitli olaylardan kendine ders alması ya da kendine sorular sorarak bunlara cevap üretmesi olarak tanımlanabilir. Kişiler arası iletişimin bir benzerini kişi tek başına iç dünyasında da yaşar. İç iletişimini sağlıklı gerçekleştiren birey kendinin farkına varır, ne istediğini bilir ve buna göre konuşup davranır. ‘’Kişi kendi içerisinde bilişsel, duygusal, ruhsal açılardan hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra ancak dışarıyla iletişime geçebilir.’’ Yani kişiler arası iletişim, bireyin kendi iç iletişimine dayanır. Kişi aslında her an ve her yerde kendiyle iletişim halindedir. Bu etkinlik ikincil bir kişiye bağlı değildir, yer ve zamandan etkilenmez.

pexels pixabay 33535

Kişinin kendiyle iletişimi gayet doğaldır, doğasından gelir. Varoluşsal bir şekilde kişi kendini sorgular ve bunu iç iletişim sayesinde yapar. Kendini arar. Kişinin amacı aslında kendini bulmak, tanımak ve kabullenmektir. Kişinin kendini sevip saymasına ve mutlu bir yaşamının olmasına yardımcı olur. Doğal olduğu kadar da gerekli olduğu kaçınılamaz bir gerçektir.

 

 

İç iletişim olumlu olarak kişinin kendini bulmasını, mutlu olmasını, kendiyle kalma gereksinimini geliştirmesini, olası uyumsuzluk durumlarının giderilmesini sağlar. Bunların yanı sıra dış çevreyle kurulacak iletişimin planlanmasına, değerlendirilmesine ve efektif iletişim kurabilmesine yardımcı olur.

Kişinin iç iletişimi olumlu olabileceği gibi olumsuz olup iç çatışmaya da dönebilir. Kişinin iç çatışması genelde iki ana başlığa dayanır. Bunlardan ilki: Bilinç dışında baskıda tutulan çatışmalardır. Diğeri ise: Kişinin birbiriyle çelişen bilişsel öğelere sahip olmasıyla yaşanan çatışmalardır. İletişimin olduğu yerde çatışmamak neredeyse imkansızdır. Önemli olan kişinin bu çatışma durumundan nasıl sıyrılacağıdır. Yapılan araştırmalara göre kişi çatışma durumunda çelişkiden kurtulmak için kendine üç çıkar yoldan içinde olduğu duruma en uygun olanını seçip öyle sıyrılıyormuş. Bu üç yolda kişi sıra gözetmeksizin: davranışını değiştirir, tutumunu değiştirerek yeni bilgiler edinip o konudaki mevcut bilgisini değiştirir ya da psikolojik savunma mekanizmalarından birisini kullanır.

İç iletişim ve çatışmadan kısaca böyle bahsetmek istedim. Bunun yanında bahsetmek istediğim diğer hususlarsa bilinçaltımıza doğru mesaj verebilmemiz ve kendimize karşı yapıcı olabilmemiz.

iç ileişim 4  Beynimiz saf bir organdır ve biz ne dersek ona inanır. Dikkat etmemiz gereken ise ona doğru mesajları verebiliyor olup olmadığımızdır. Bilinçaltı fiilleri aynen olduğu gibi alır. Örneğin sigarayı bırakmak istiyorsanız ‘’Artık sigara içmeyeceğim.’’ dediğinizde bilinçaltı içmek fiilini tanır ve aslında vermek istediğinizin tam tersi bir mesaj çıkararak ‘Sigara iç.’ emrini algılar. Bunun yerine ‘’Sigarayı bırakacağım.’’ derseniz bilinçaltımızın tanıyacağı fiil bırakmak olacaktır ve doğru mesajı alıp ‘Sigarayı bırak’ emrini algılamış olacaktır. Vermek istediğiniz komutları doğru kelimeleri seçip vermeye çalışın.

Kendimize yapıcı olabilmemiz iç iletişimimizi olumlu yapabilmemizden geçer. Öncelikle iç iletişimin katili olan kelimelerden uzak durmalısınız. Bunlar: ama, lakin, keşke…vb. edatların vurgulandığı cümlelerdir. Örneğin ‘’Sınavdan iyi not alabilirdim ama çalışacak zaman bulamadım.’’ gibi cümlelerde ‘ama’dan öncesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu tarz cümlelerin sizi uzun vadede yapmak yerine yıktığını fark edeceksiniz. Kıymetli bir hocamın da dediği gibi ‘’Kişinin kendi kehaneti tutar.’’ Başarısız olacağım, her şey daha da kötüye saracak tarzı düşünceler bir süre sonra motivasyon düşüklüğünüzün ya da eylemsizliğinizin sonucu olarak kendi kendine gerçekleşecektir. Bu şekilde kendini besleyen yıkıcı varsayımlardan kaçının. Kendinize iyi telkinler vermeye özen gösterin. ‘’Sınavdan iyi not alacağım.’’ ‘’Mutlu olacağım.’’ ‘’İstersem başarabilirim.’’… tarzında cümleler kurup yapıcı olabilirsiniz.

Unutmayalım ki iyi yetişmiş, mutlu bir insan olabilmek birey olarak kendimizi inşamızdan geçer. Kendimizi inşamız ise etkili bir iç iletişimle başlar. Her şey bizim elimizde…

Yorum Yap