İlişkiler Ve Takıntılar:

 İlişkiler Ve Takıntılar:
Okunuyor İlişkiler Ve Takıntılar:

Günlük hayatımızın çok yoğun ve yorucu geçtiği bir dönemdeyiz. Hayatımızda bulunan bireyin yanında nefes almak için onunla güzel şeyler paylaşabilmek için çoğu fedakarlıklar yapmış veya yapmakta olduğumuz dönemlerde şu soruyu kendimize sorduk mu ? benim için özel olan  ve çok değer verdiğim kişinin ‘’özel alanını ihmal etmiş olabilir miyim?’’ Veya onun için önemli olan bir konuyu ilişkide ‘’ben olan kişinin sınırlarını ihmal etmiş’’ olabilir miyim?

WhatsApp Image 2021 09 03 at 23.32.23

İki birey arasında yaşanan ve yaşanırken iki birey arasında özel ‘’an ‘’ olarak kalan bir ilişki modelidir. İlişki yaşanırken iki taraf için de anlaşmazlık, tartışma ve özel alana ihmal olabilir fakat sağlıklı bir ilişki modeli değildir. İki bireyin de kendisinde zaman ayırabildiği konfor alanları olmalıdır. İki bireyin farklı yaşam şekilleri ve standartları olabilir. Önemli olan bu farklılıklara rağmen bireylerin birbirlerine saygı göstermeleri gerekir.  Takıntılar ilişkilerde büyük öneme sahiptir fakat takıntı (okb) ve kıskançlık karıştırılmamalıdır.  OKB bireyler hayatlarında olan kişilerin ve kendilerinin  güvenliklerinden, sağlıklarından ve kendisini bırakacağı korkularıyla sürekli baş ederler. Hayatında yer alan bireyin özel alanını kısıtlayabilir ve sürekli koşullu bir süreç içerisinde ilerleyebilir. -Kişi takıntısının mantıksız ve saçma olduğunu bilir ama belirtiler başladığında endişeye kapılır ve o korkuyla takıntısını beslemeye devam eder.Bu kişiler takıntıdan korkarlar ve sürekli bu unutmak için çaba sarf ederler.Amaçları bu takıntılarının hiçbir zaman olmamasını sağlamak ve bu düşünceleri çağrıştıran hatıralardan kaçma eğilimindedirler. Bu kaçış takıntının tetiklenmesine sebep olur.Kişi takıntı sırasında yaptığı ritüeli geçici bir rahatlama sağladığı için,kaygısı başladığında bu ritüeli yapmadan edemez. Ama bu etki geçicidir ve bir süre sonra aynı kaygı tekrar başlar.Takıntı alt tiplere ayrılabilir. Bazen bir hastada birden çok takıntı tipi görülebildiği gibi, bazen de zaman içinde takıntı şekli yıllar içinde değişebilir. İlişkide yaşanan kıskançlık OKB’den çok farklıdır çünkü bireyler hayatındaki kişileri sadece çevreden korumaya çalışır onların güvenliklerinden şüphe etmezler sadece terk edilme ,sevilmeme, değer görmeme duyguları içindedirler. İlişkide yaşanan kıskançlığın farklı boyutları olabilir ve ilişkiyi sarsabilir. Kıskançlığın temelinde güvensizlik yatmaktadır. Güvensizliğin sonucunda artarak giden kıskançlık bireyleri birbirine karşı çoğu kez çatışmaya sürükler.

WhatsApp Image 2021 09 03 at 23.32.23 1

Sağlıklı bir ilişkide en temel şey güven ve nefes alacak alan  olmalıdır. Bireyler birbirlerine karşı güven duydukları zaman birbirlerinin özel alanlarına saygı gösterirler ve birbirlerine nefes alacak konfor alanı yaratırlar. Takıntılı bireyler güven konusunda hayatlarında olan bütün bireylere karşı yoğun bir güvensizlik duygusu içindedirler ve bu da çoğu insan ilişkilerinde ‘’ anlayışsız, suçlu, terk edilen, yorucu’’ bir kişiliğe dönüştürür.

Yorum Yap