İlişkilerde BAĞLANMA STİLLERİ:

 İlişkilerde BAĞLANMA STİLLERİ:
Okunuyor İlişkilerde BAĞLANMA STİLLERİ:

Çiftler arasında kurulan ilişkiler her bireyin yaşam şekline, alışkanlıklarına ve bağlanma stillerine göre değişkenlik gösterir. ilk çocukluk döneminde anne(çocuğa bakım veren) ve bebek arasında kurulan bağ,  bebeğin ileriki çağlarında bireylerle kuracağı ilişkilerde etkilidir. Güvenli , Kaygılı ve Kaçıngan  bağlanma olmak üzere üç tür bağlanma stili vardır.WhatsApp Image 2021 10 02 at 15.45.18

Annenin (bebeğe bakım verenin) bebekle kurduğu bağ, bebeğin ihtiyaçlarını görmesi ve yerine getirmesi bebeğin tüm bakımının sağlıklı bir şekilde tamamlanması kurulan ilişki modellerinin en temelinde yer alır.  Evlilik içi ihanetlerin, güvensizliklerin, aldatmaların temelinde bebeklik döneminde alınan hasarlar gelmektedir.

Güvenli bağlanma, modelinde bebek ve anne arasında iletişim bağı kuvvetlidir. Anne bebeğiyle bir yetişkin gibi konuşur ve bebeğin yanından ayrılırken ayrılma gerekçesini belirtir. Bebeğiyle her koşulda iletişimde kalır ve bağını koparmaz. Anne çalışan bir anne dahi olsa bebeğine bir yetişkine anlatır gibi çalışması gerektiğini ve onu çok özlediğini işini bitirdikten sonra tekrar geleceğini bebeğe anlatır ve bebekle güvenli bir şekilde ayrılır.  bebeğinin ihtiyaçlarını gözetir ve bebeğin temel bakımını sağlar.  Bebek ileriki yetişkinlik dönemlerinde bireylerle kurduğu ilişkilerde her bireye karşı güvenli ve iletişimde kalarak, ihanete uğrayacağı korkusundan uzak bir şekilde ilişki kurar.

WhatsApp Image 2021 10 02 at 15.45.18

Kaçınmacı kaçıngan bağlanma, bu ilişkide anne mesafeli, duygusal olarak ulaşması zor ve ilgisizdir. Çocuğun ihtiyaçlarını kolayca fark edemez, etse de ihtiyaçlarına tutarlı olarak tepkisiz kalmış ve cevap vermemiştir. Bu nedenle çocuk da ebeveynin varlığına ya da yokluğuna tepki vermez. Ebeveyn uzaklaştığında onun nerede olduğuna ilgi göstermez, geri geldiğinde ise belirgin bir tepki vermez. Kaçınmacı bağlanan kişilerin benlik algıları olumlu, başkalarına karşı algıları ise olumsuzdur. Stresli ve zor durumlarda dışarıdan yardım gelmeyeceğini düşündükleri için kendilerine yetmeleri gerektiğine inanırlar. Bağımsızlıklarına önem veren bu kişilerin özgüvenleri yüksektir. Kendilerinden beklentileri olumlu, diğer herkesten beklentileri olumsuzdur. Başkalarına güvenmenin ve bağ kurmanın tehlikeli olduğuna, sonunda acı çekeceklerine inanırlar. Bu nedenle bağ kurmaktan kaçınır ve bu konuda isteksizlerdir. Hatta başkalarına ve yakın ilişkilere olan ihtiyacı reddederler. Herhangi bir şekilde yardım ve destek istemekten kaçınırlar. Fazla samimiyet ve yakınlık bu kişiler için rahatsızlık vericidir. Bu nedenle yakın ilişki kurmakta zorlanırlar.Kaçıngan bağlanan kişiler, oldukça kontrollü kişilerdir. Duygu ve düşüncelerini paylaşmakta zorlanırlar, paylaşmayı da pek tercih etmezler. Karşılarındaki kişilerin duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermekte zorlanırlar. Bu da ilişkilerinde sorunlara neden olur.

WhatsApp Image 2021 10 02 at 15.45.18

Kaygılı bağlanma, bu ilişkide bebeğin ihtiyaçları tutarsız ve istikrarsız şekilde karşılanmıştır. Bakım veren genellikle şaşkın ve kararsız davranışlarda bulunur. Bebeğin ihtiyacı olduğu zamanlarda anne kimi zaman ulaşılabilirken kimi zaman ulaşılamaz olmuştur. Bu durum çocuğa karışık mesajlar verir. İhtiyacı olan ilgiyi görmek isteyen bebek bunun için savaşır. Yoğun sinyal verdiği durumlarda ilgi gördüğünü fark edince sürekli olarak yoğun kaygı mesajı verir ve ilişkiyi bunun üzerinden kurar. Sürekli kaygı halinde olması sorunlarla başa çıkma becerilerinin düşük olduğu inancını doğurur. Bu durum benlik algılarının olumsuz, başkalarına karşı algılarının ise olumlu olmasına neden olur Kaygılı bağlanan bebekler ebeveynlerinin yanında kolayca sakinleşemezler. Ebeveyninden ayrıldıklarında ciddi korku ve kaygı duyarlar. Nerede oldukları, dönüp dönmedikleri kolay ulaşılabilir olup olmadıklarını sürekli olarak kontrol eder ve tetikte beklerler. Ebeveyni döndüğünde ise sakinleşmeleri kolay olmaz, hem rahatlamış olurlar hem de ebeveynine yoğun öfke duyarlar. Kaygılı bağlanan kişilerin yakınlık ihtiyaçları ve arayışları yetişkinlik döneminde de devam eder. Bu kişiler için ilişkilerindeki yakınlık hiçbir zaman yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle partnerlerinin kendisini sevip sevmediklerinden emin olamazlar. Terk edilme korkuları yoğundur. Bu korkuları partnerlerinden daha fazla ilgi beklemelerine ve aynı şekilde yoğun ilgi göstermelerine neden olur. İhtiyacı olan ilgili sağlamak için de yine yoğun sinyaller verir.

 

 

Yorum Yap