İnovasyon ve Süreçleri

 İnovasyon ve Süreçleri
Okunuyor İnovasyon ve Süreçleri

İnovasyon(günlük dilde yenilik) gelişen ve genişleyen teknoloji, bilişimle hayatımıza hatta Türkçemize girdi. Kısaca İnovasyon; Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir. Oslo Kılavuzunun yürürlükte olan 2005 sürümünde inovasyon aşağıdaki şekilde tanımlanır:

“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (ürün veya hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin veya iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

Kısaca İnovasyon; Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir

İnovasyon, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki basamaktan oluşur. Tahmin edebileceğiniz üzere ilk basamağımız fikir bulma ve yaratmadır. İkinci basamağımız ise emek ve yatırım gerektirir bu gereklilikler sonucunda ise fikrimiz ticarileşmiş olur, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülür.

İnovasyon yönetimi; firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetişimiyle doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder. Fikir ne kadar tek elden çıkmış olursa olsun inovasyonun tanımında belirttiğimiz gibi ticarileşmesi bir grup işidir.

Kısaca İnovasyon; Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir

İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal varlık ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal inovasyon sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder. Anlayacağınız üzere politik üstünlükle toplumunuzun inovasyona olan ilgisi doğru orantılıdır.

Yaratıcılık, yenilik için itici bir güç; kişisel, mesleki, sosyal ve girişimcilik becerilerinin gelişimi ve toplumdaki bireylerin refahı için anahtar bir etkendir. Şimdi ise sizlere dünya genelinde İnovasyon Yılı olarak bilinen yıldan bahsetmek istiyorum. 2009.

Kısaca tanımlayacak olursak 2009 inovasyon yılı; Avrupa Komisyonu her yıl için, Avrupa Birliği’nin özüne ve hedeflerine uygun bir isim koymaktadır. Seçilen isme uygun olarak yıl boyunca Avrupa genelinde etkinlikler düzenlenmekte, çalışmalar yapılmaktadır. 2009 yılı ise aynı yöntemle “Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı” olarak adlandırılmıştır. Yılın genel organizasyonu Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan yıl için tüm üye ve aday ülkelerde birer kurum veya kuruluş “ulusal koordinatör” sıfatını taşımak üzere tespit edilmiştir. Türkiye 2009 Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı Koordinatörü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının ilgili kuruluşu olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Koordinatörlüğü’dür.

2009 Avrupa Yılı Avrupa kamuoyunun yaratıcılık ve yenilik konularına odaklanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu maksatla tüm üye ve aday ülkelerde sorumlu birer ulusal koordinatör belirlenmiştir. Avrupa Komisyonu yıl boyunca kişi ve kurumların yapacakları faaliyetler, üretecekleri yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve projeleri duyurabilmek için bir internet sitesi açmıştır. Bu şekilde yılın konusuna uygun olan faaliyetlerin tek bir merkezden kamuoyu ile paylaşılması düşünülmüştür. Üye ve aday ülkelerde de benzer siteler bu şekilde  açılarak aslında inovasyonun en ilgili olduğu alanı da kullanarak yani İnternet, Avrupa Yılı’nın ulusal bazda da etki doğuracak şekilde organize edilmesine çalışılmıştır.

Kısaca İnovasyon; Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir.

Ülkemizde ise İnovsayon Yılı şu şekilde gerçekleşmiştir; ürkiye ulusal koordinatörlüğünü üstlenmiş olan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili kuruluşu olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ya da diğer adı ile Türkiye Ulusal Ajansı, yıla ait Türkçe bir internet sitesini Ocak 2009’tan itibaren yayına sokmuştur. ([1]21 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) Site tıpkı Avrupa sürümünde olduğu gibi ama bu sefer ülkesel bazda proje ve faaliyetleri duyurmak ve yıla ait logoyu yaymak üzere kurulmuştur.

Eğitim

Bilim ve Teknoloji

Kültür ve Sanat

Kalkınma, Girişimcilik ve Yenilikçi Tasarım

Yeniliklere açık fikirlerin özgür yayılabildiği ortamlar ve bir dünya dilerim…

Yorum Yap