Nur Topu Gibi Bir Beyin

 Nur Topu Gibi Bir Beyin
Okunuyor Nur Topu Gibi Bir Beyin

Beyin, Anne karnındaki 9 aylık serüvende gelişimimizi etkileyen bir çok faktör vardır. Biyolojik cinsiyetimizin oluşmasındaki temel faktör, dölleyen sperm hücresinin taşıdığı kromozom türüdür. Dölleyen sperm hücresi x kromozomu taşıyorsa biyolojik cinsiyetimiz dişi, y kromozomu taşıyorsa biyolojik cinsiyetimiz erkek olur. Peki ya beynimizin cinsiyeti? Beynimizin de  bir cinsiyeti olduğunu biliyor muydunuz? Ve sanılanın aksine beynimizin cinsiyeti biyolojik cinsiyetimize bağlı değildir. Yani bir erkek birey dişi beyinli olduğu gibi bir dişi birey erkek beyinli olabilir.  Bahsi geçecek olan dişi beyin ve erkek beyin  bireyin biyolojik cinsiyeti değil, beyin cinsiyetidir.

beynin dort hali

Peki beynimizin cinsiyetini belirleyen faktör nedir? Anne karnındaki 9 aylık serüvenden bahsetmiştik. Beynimizin cinsiyeti bu 9 ay içinde anne karnında maruz kaldığımız testosteron hormonuna bağlıdır.  Testosteron hormonu  erkek cinsiyet hormonu olmasına rağmen kadınlarda da düşük miktarda üretilir. Erkeklerde testislerde kadınlarda ise yumurtalıklarda salgılanır. Hamilelik döneminde yumurtalıklardaki testosteron miktarının fazla olması durumunda erkek beyinli , az olması durumunda ise dişi beyinlisiniz . Peki sizin beyninizin cinsiyeti ne? Yüzük parmağınız işaret parmağınızdan uzunsa, erkek beynine sahipsiniz. Yüzük parmağınız işaret parmağınızla eşit ya da yüzük parmağı daha kısaysa  tebrikler nur topu gibi dişi beyniniz var demektir.

Beynimizin cinsiyetini belirlemede testosteron hormonunun etkili olduğunu biliyoruz. Peki testosteron hormonunun davranışlarımıza etkisi ne? Testosteron hormonu beynin sol yarım kürenin gelişimini geciktiriyor. Bu hormon  erkekte daha fazla salgılandığı için erkekte sol yarım küre sağ yarım küreye göre daha az gelişmiştir. O halde erkek beyin sağ yarım küreyi daha baskın kullanıyor diyebiliriz.

Duygusal tepkiler, dişi beyinlerde hem sağ hem sol yarım kürede sinyal verirken, erkek beyinlerde sadece sol yarım kürede sinyal verir. Bundan dolayı erkek beyinler duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Dişi beyinlerde işitme ve konuşmadan sorumlu merkez beynin sol tarafında bulunurken , erkek beyinlerde,  beynin  ön ve arka taraflarına dağılmış halde bulunur. Bu da dişi beyinlerin  konuşma ve işitme yeteneklerinin erkek beyinlere göre iyi olduğunu gösterir. Çoğu zaman dişi beyinlerin bu konuşma yeteneği erkek beyin tarafından gevezelik olarak tanımlanır. Aslında olan dişi beyinin çok konuşması değil erkek beyinin dinlememesidir. Bu da erkek beyinlerin sol yarım kürelerindeki testosterondan kaynaklı yavaşlıktır.

Yapılan çalışmaların birinde erkek beyinli ve dişi beyinli gönüllülere kulaklık veriliyor. Kendilerine dinletilen kelimeleri yüksek sesle tekrar etmeleri söyleniyor. Kulaklıktan  bir saniyede bir kelime söyleniyor ve bazı durumlarda kulaklığın sağ ve sol tarafından farklı kelimeler eş zamanlı olarak dinletiliyor. Kulaklığın sağ tarafından ‘armut’ kelimesi, sol tarafından ‘koyun’ kelimesi aynı anda duyulduğunda dişi beyinli bireyler,  koyun derken kafasını hafif sola, armut derken hafif sağa eğiyor. Yani hangi kelimenin ne taraftan geldiğini çok net bir biçimde ayırt edebiliyorlar. Diğer taraftan  erkek beyinli bireylerin bazıları sadece koyun, bazıları ise sadece armut kelimesini  duyup söylüyor. Ancak birçok erkek beyinli birey  her iki sesi de tam anlayamadığından, ‘kormut’ diye karışık bir kelime üretiyorlar. Yani, erkek beyinli bireyler eş zamanlı söylenen  kelimeleri algılamakta büyük zorluk yaşıyorlar. O nedenle herhangi bir işle uğraşan bir erkek beyine bir şey söylemeyin aksi takdirde ya çok konuşan siz olacaksınız ya da dinlemeyen o olacak.

 

 

Yorum Yap