Peyami Safanın “Yalnızız” Romanından Alıntılar

 Peyami Safanın “Yalnızız” Romanından Alıntılar
Okunuyor Peyami Safanın “Yalnızız” Romanından Alıntılar

cover 174459113 517213062636774 1469656633645553476 n

Son zamanların sevilen dizisi Gönül Dağı’nın geçtiğimiz cumartesi yayınlanan bölümünde, dizinin sevilen karakterlerinin de birbirine bu kitabı hediye ettiğini görünce ben de sizler için Peyami Safa’nın ‘Simeranya’yı kurduğu “Yalnızız” romanından alıntılar derledim.

20201005 142425

İşte Peyami Safa’nın Yalnızız romanından benim altını çiziklerim;

Arş-ı geç, ferşi atla, sidreyi aş,
Gör ne var maverada ibrethiz.

• Biraz gül yahu! Değmez vallahi bu dünyaya.

• Aşktan başka hedef arayan bir aşkın kendi kendine ihanet ettiğini ona anlatamıyorum.

• İşte güzelsin, sevgilim, işte güzelsin. Gözlerin güvercinler gibidir. Beni üzüm pideleriyle kuvvetlendiriniz. Elmalarla beni ihya ediniz. Zira ben muhabbet hastasıyım. Sol eli başım altında olsun ve sağ eli beni kucaklasın. Ey! Orşelin kızları size ceylanlar ve sahra geyikleriyle yemin veririm ki, sevgili istemedikçe anı uyandırıp kaldırmayasınız. Sevgilimin sesidir. İşte dağlar üzerinden sıçrayarak ve bayırlar üzerinden atlayarak geliyor. Sevgilim ceylana yahut geyik yavrusuna müşabihtir. (Ağniyet-ül Agani)

• En çok düşündüğümüz kelimeyi en az kullanmaya bizi mecbur eden gururumuzu aldatmak için, sevmek fiiline sözden başka ifade şekilleri ararız.

• Gelmesinden başka şifam yoktur. Gelmezse, yeryüzünde hiç bir güzel canlı ve enteresan şeyin beni oyalayamayacağını düşünmenin verdiği bir ümitsizlik dehşeti içinde yerime oturur, gözlerimi buzlu camların yarı karanlık zemininde oynayan kaderin parıltılarına dikerim.

• İçimdeki muhalefetin oyunudur bu. Kalbe karşı muhalefetin akıldan veya gururdan geldiği sanılır. Bence bu kalbin kendi kendisine karşı müdafaasıdır. Sevgilide kaybolmamak için nefret sebepleri arar, bulamazsa yaratır. İşte böyle, kendi kendini aldattığını anlayınca da utanır ve ona daha çok bağlanır.

• Evvela küçük bir aralık. Onun eli, bileği ve mavi robunun kolu. Mıhlanmışımdır. Vücudu benim görüş sahama dahil mekânın içinde bütünleşince, hadisenin içindeki azametini ona sezdirip gururunu azdırmamak için ruhumun kepenklerini indiririm. Önüme bakarım.

  • Bir şeyin içinde her şey mevcut olduğu bir mesele bir meseleyi bünyesinde taşır. Mesela insan ruhunu anlamadan atomu izah etmek mümkün değildir. Dalga mekaniği ile hazım fonksiyonu, yahut bir öksürükle gökte bir yıldızın düşmesi arasında sıkı münasebetler vardır ve bunlar bir büyük oluş prosesinin ayrı ayrı görünüşleridir. 

• …bilesin ki, adam olmak için de büyük adam olmak için de matematik imtihanına girmek şart değildir.

• Tecrübeden sonraki idrak, evvelikinden çok daha pahalıdır.

• Masumsa şüphem onu incitir, değilse daha ihtiyatlı davranmaya sevk eder.

• Ve masumiyet hasreti çeken günahkarların edepli duruşunu çok iyi taklit ederek gözlerini önüne indirdi.

• …dışarıdan gelen tesirlere kafanla değil, inadınla mukavemet ediyorsun. Bu inat nedir bilir misin? Şahsiyetsizliğin yerini alan kör ve karanlık bir benlik duygusudur.

• Aşka ait her mesele, yalnız onunla, onun içinde hallolunur. Aşk kendisine dışarıda ne hedef ne de vasıta arar. Dışarıdan himayeye de ihtiyacı yoktur. Bir sömürge değil, muazzam bir imparatorluktur o.

• Derin tesirler dilsizdir.

• Ya aşk, ya hürriyet

• Ne oluyor insanın içinde haberi olmadan?

• En çirkin merhamet hedefini şaşırandır.

• İnsanın ölçüsü arzularıdır.

• Ararsa yokum. Ben bir rüyayım artık. Arzu ile tekrar görülemem. Hafızasında yadigârım. Beni orada arasın!

Arar mı?

• Böylece, mülkiyet gururumuzu irademizin dışında kalan bir darbe ile elimizden alan sevgili, bizi o malik olduğumuz ve malik olduğumuz için kadrini bilmediğimiz nimetlerin hasretini uyandırmak yoluyla bizi kaybettiğimiz itiyatlara bağlamıştır.

• Bütün projelerini bana bildirmelisin ki rekabeti kabul veya mücadeleyi terekedeyim. Arkamdan bıçaklanmaya gelemem.

• İçimin içi, şuurumun altı filan, sıfır. Ehemmiyeti yok. Yirminci asır bunu mübalağa ediyor. Gayri şuur (bilinçaltı) ruhun uşak dairesidir. Bodrum katı. Kendi derinliklerine inmesini bilen insan için orada da disiplin kurmak mümkündür. Bu kadar.

• Eğer güzellerin vücutlarında göz ısırıkları iz bıraksaydı, bütün yüzleri, boyunları, bacakları, ayakları çürük içinde kalırdı.

• …aşk iki kin arasında bir mütarekedir.

• …bütün o donanma, şatafat, karının kan ağlayan içini gizlemek için. Yoksa, hakikaten bahtiyar insanın bahtiyar görünmek için o kadar gürültü patırtıya ne ihtiyacı var?

• Sen bak nasıl donup düşüyor nağmeler yere
Sen bak nasıl benizler uçuk, nazreler melûl
Sen bak sitareler nasıl âmâde-i ûfûl!

• Ne anlarsın sen bir kızın ruhundan? Kalbimin içinde balta ile ameliyat yapmak istiyorsun.

• Laboratuvarında aradığın, incelediğin, oyduğun, dibine indiğin, sırrını deştiğin her şey arasında yalnız ruhun yok.

Yorum Yap