TÜRK MİTOLOJİK KARAKTERLER

Bu yazımda Türk kültürünün önemli ögelerinden biri olan Türk Mitolojisi karakterlerini göreceğiz.
 TÜRK MİTOLOJİK KARAKTERLER
Okunuyor TÜRK MİTOLOJİK KARAKTERLER

Belirli bir din veya kültürdeki insanlık ile evrenin yaratılış ve doğasını, geleneklere özgü inanç ve uygulamaların sebebini açıklamaya yönelik söylencelere mitoloji denir.

Türk mitolojisi ise, Türk halklarının inanmış olduğu mitolojik bütünlere verilen isimdir.

Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten ögelerin yanında sosyal ve kültürel temalara da bolca bulunmaktadır.

Bu yazımda da Türk Mitolojik karakterlerinden birkaçını tanıyacağız.

  • Kayra Han (Kara Han):
Kayra Han

Kayra Han

Altay Türklerine göre gökyüzündeki Tanrıların en büyüğüdür. Kayra Han 17. Katta oturur ve bütün Tanrıların babasıdır. Evrenin kaderini tayini eder. Eliade’ya göre dünyanın yaradılışı ve sonu gibi konularda ön plandadır. Kara-Han, insanoğlunun ata ve anasıdır. Şamanlara göre Kara Han’ın Ülgen, Kızagan, Mergen adında üç oğlu vardır.

  • Ak Ana:
Ak Ana

Ak Ana

Hiçbir şey yaratılamamışken, yalnızca sonsuz bir su varken, o sulardan çıkarak Tanrı Ülgen’e yaratma ilhamını verir ve tekrar sulara dalar. Işıktan bir bedeni, başında gücü simgeleyen ve taca benzeyen boynuzları vardır. Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsünü başlatmıştır.

  • Erlik:

Erlik

Mitolojinin temel ilkelerinden biri zıtlıktır. Kainattaki her şey zıttıyla vardır. İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin ve daha birçok zıt kavram birlikte bir uyum içinde varlığını sürdürür. Erlik, Altay Türklerinin mitik tasavvurlarında kötü ruhların başındadır ve başkanıdır. Erlik insan için acı, eziyet ve ölümle eşdeğerdir. Erlik yeraltı diyarında kara çamurdan bir sarayda veya duvarla çevrili kara demirden bir sarayda yaşar. Erlik’in sarayı insanların gözyaşlarından oluşan dokuz nehrin birleşerek Toybodım (Doymadım) Nehri’ne dönüştüğü yerde veya abra ve yutpa denilen korkunç su canavarlarıyla dolu olan Bay Tenis (Bay Deniz)’in yanında bulunmaktadır.

  • Umay Ana:
Umay ana

Umay ana

Çocukları ve yavru hayvanları koruyan bir tanrıçadır.

Arkeolojik kazılarda bulunan, Altayların seramik ürünler üzerindeki resimlerde Umay Ana üç boynuzlu olarak betimlenir. Altay Türkleri onu göklerden inen gümüş saçlı, güzel yüzlü bir kadın olarak düşünmüşlerdir.

  • Oğuz Kağan:
oğuz kağan

oğuz kağan

Eski Türklerde biri ata kurt, diğeri de ata boğa üzerine kurulu “ikili kökeni” yansıtan farklı iki gelenek olduğunu söylemiştir. Oğuz’a adını veren ata da bir boğadır. Oğuz, bütün yaşamı boyunca kurdun korumasına ve rehberliğine başvurmuştur. Oğuz kağan destanında Ay, Oğuz’u doğuran tanrı olarak sunulur. Bu da Oğuzun Tanrı oğlu olduğu fikrine götürür. Orta çağ minyatürlerinde Oğuz Kağan ve oğulları boynuzlu olarak tasvir edilirken, en eski çağlardan beri tanrısal kahramanların işaretleri boynuzlu bir taçtır.

 

Daha fazla Türk Mitolojik karakter çizimlerine bakmak isterseniz, “Nuray Bilgili” çizimlerine göz atabilirsiniz…

 

Yorum Yap